Disclaimer voor www.tuyopadel.com

Naam ondernemer: FNR B.V.
Handelend onder de naam: TUYO

Vestigingsadres:
Hoefijzerstraat 80
3572BX Utrecht

Telefoonnummer: +31851300531
E-mailadres: info@tuyopadel.com

KvK-nummer: 64754596
Btw-nummer: NL855819820B01

FNR (Kamer van Koophandel: 64754596), hierna te noemen FNR, verleent je hierbij toegang tot www.tuyopadel.com ("de Website") en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

FNR behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

FNR spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FNR.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met FNR.

Auteursrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij FNR.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FNR, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

nl